Auditorské služby- zajistí Vaši důvěryhodnost

Audit prováděný naší společností Vás jako klienta nemusí stresovat. Jsme tu pro Vás.

Přesto, že naším primárním úkolem je poskytovat klientům služby v oblasti ověření účetní závěrky nutné ke splnění legislativních požadavků, klademe zvláštní důraz na to, abychom klientům vedle auditu poskytli další přidanou hodnotu. Co tato hodnota představuje?

V rámci spolupráce s klientem upozorňujeme vedení společnosti i na některé skutečnosti, které se přímo nedotýkají názoru auditora na účetní závěrku, které však považujeme za nutné klientovi sdělit, protože pro něj mohou představovat určité daňové, ekonomické či jiné riziko. Členem auditorského týmu je vždy daňový poradce.

Své služby v oblasti auditu jsme schopni v efektivní formě nabídnout i účetním jednotkám, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem. U těchto klientů klademe zvýšený důraz na metodickou pomoc při sestavení účetní závěrky a na podchycení případných daňových problémů či jiných rizik.

ATC - auditorská a daňová kancelář ATC - auditorská a daňová kancelář

Proč si vybrat právě naší společnost?

Preferujeme průběžnou, otevřenou spolupráci a vzájemnou komunikaci v průběhu celého auditu či celého účetního období. Zaměření na potřeby klienta, vysoká odborná kvalifikace a dlouholetá zkušenost tvoří základ naší práce. Kompetence naší auditorské společnosti není omezena pouze na potvrzování správnosti ročních účetních závěrek. Více než deset let působení společnosti na trhu a velký důraz kladený na vzdělávání, neustálé rozšiřování znalostí a zkušeností je prostředkem pro náš cíl - spokojenost klienta.

Naše služby:

  • český statutární audit podnikatelských subjektů
  • audit, obcí a ostatních neziskových organizací
  • prověrky účetních informací pro specifické účely
  • zpracování zpráv týkajících se předem vymezené problematiky pro potenciální investory, (financial due diligence)
  • účetní závěrka - tuzemské a mezinárodní reportingy (transformace čs. výkazů podle mezinárodních předpisů - IFRS)